Scroll to top

E-invoicing en e-reporting in Frankrijk – nieuwe kansen voor het automatiseren van financiële processen

Marc Bunt

November 2022

Is jouw organisatie actief in Frankrijk? Dan is het slim om je voor te bereiden op de nieuwe Franse e-invoicing regels. Vanaf 2024 gaan deze regels stapsgewijs voor steeds meer organisaties gelden. Ontdek wat er gaat veranderen en of dit voor jouw organisatie consequenties heeft.

 Recent heeft de Franse overheid meer bekend gemaakt over de nieuw in te voeren regels rondom het elektronisch factureren (e-invoicing) en het aanvullend rapporteren van bepaalde transactionele data door btw-belastingplichtigen (e-reporting). De documenten-set hierover is gelukkig ook in het Engels beschikbaar gemaakt, een uitkomst voor de niet-perfect Frans sprekenden onder ons.

 

Voor wie gelden de nieuwe Franse regels rondom e-invoicing en e-reporting?

De verplichting tot elektronisch factureren geldt straks tussen in Frankrijk gevestigde (of woonachtige) belastingplichtigen. De verplichting tot het elektronisch aanleveren van transactionele data zal gelden in twee hoofdsituaties: internationale business-to-business(B2B)-transacties en lokale business-to-consumer(B2C)-transacties.

Kortgezegd, internationale B2B doet zich voor als 1 van de 2 partijen in de transactie buiten Frankrijk is gevestigd. Lokaal belaste B2C-transacties zijn in Frankrijk belaste transacties van een ondernemer met consumenten of met rechtspersonen die geen ondernemer voor de btw zijn.

Wanneer gaan de nieuwe Franse regels rondom e-invoicing en e-reporting in?

De volgende data zijn belangrijk:

 • 1 juli 2024: de verplichting gaat gelden voor verkopen van grote ondernemingen. Ook gaat de verplichting gelden voor inkoopfacturen van alle bedrijven, indien en voor zover de verkopende partij verplicht is elektronisch te factureren.
 • 1 januari 2025: de verplichting gaat gelden voor verkopen van middelgrote ondernemingen.
 • 1 januari 2026: de verplichting gaat gelden voor verkopen van kleine ondernemingen en zelfstandigen.

Waarom voert de Franse overheid deze nieuwe verplichtingen voor elektronisch factureren en rapporteren in?

 1. De Franse overheid heeft 4 redenen aangegeven om over te gaan tot dit nieuwe systeem:
 2. Vereenvoudigen van bedrijfsprocessen en verhogen van het concurrentievermogen van bedrijven. Dit onder andere door lagere administratieve lasten en kortere betaaltermijnen.
 3. Uiteindelijk over kunnen gaan op een systeem van een voor-ingevulde periodieke btw-aangifte.
 4. Het verhogen van fraude-detectie.
 5. Het verbeteren van actuele inzichten in bedrijfsactiviteiten.

Het gekozen model

Frankrijk heeft ervoor gekozen om een flexibel model op te zetten, wat zoveel mogelijk recht doet aan de al bestaande economische realiteit. Het model heet het Y-model en kan schematisch als volgt worden weergegeven:

 

In dit model (en met enige fantasie zie je er inderdaad een Y in) kun je drie hoofdstromen (circuits) onderscheiden:

 • Circuit A: Transacties tussen een leverancier en klant direct via het publieke factuurplatform.
 • Circuit B1 en B2: Transacties tussen een leverancier en klant waarbij een van de partijen gebruik maakt van een geregistreerd platform en de andere van het publieke factuurplatform.
 • Circuit C: Transacties tussen een leverancier en klant waarbij beide partijen gebruik maken van een geregistreerd platform, met dataverschaffing aan het publieke factuurplatform.

In alle situaties zal het publieke factuurplatform vervolgens op geaggregeerde wijze data versturen naar de Franse belastingdienst.

Welke datapunten zijn verplicht binnen de nieuwe Franse e-invoicing en e-reporting regels?

De data die aangeleverd moet worden onder het e-invoicing schema komt grotendeels overeen met de bekende btw-factuur vereisten. Er zijn echter ook extra velden, zoals het zogenoemde SIREN-nummer. Ook voor internationale B2B e-reporting gelden praktisch gesproken dezelfde datapunten, met uitzondering van het SIREN-nummer. Het equivalent, het EU btw-nummer, zal wel aangeleverd moeten worden. Bij B2C e-reporting hoeven minder, maar wel ook andere datapunten aangeleverd te worden. Met deze data kan de Franse belastingdienst de btw-verplichting gaan bepalen. Een belangrijke stap in de route naar een voor-ingevulde btw-aangifte.

Zie de kansen in deze nieuwe verplichting

Zoals ik in eerdere bijdragen heb betoogd, is het zaak dergelijke ontwikkelingen vooral te zien als kansen om bedrijfsprocessen verder te optimaliseren. Ook is dit een mooie aanleiding om de masterdata van bedrijven – zoals het SIREN-nummer! – te verbeteren. Hoewel 1 juli 2024 nog ver lijkt, is dit in praktijk niet zo. Er moet waarschijnlijk veel gebeuren om hier op tijd klaar voor te zijn. Begin dus vooral zo snel mogelijk met het in kaart brengen van het bedrijfsmodel, de relevante transacties van belastingplichtigen en de mogelijke impact op de IT-systemen. Daar kun je later alleen maar profijt van hebben!

Meer weten?

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden om de btw-reporting processen binnen jouw organisatie te optimaliseren? Neem contact op met Marc Bunt via https://theresource.nl/marc-bunt/.

Ook geïnteresseerd in e-reporting in Spanje?

Ontdek meer details over het Spaanse SII Systeem in vorige blogs van Marc: https://theresource.nl/het-spaanse-sii-systeem-kans-of-nachtmerrie/ & https://theresource.nl/hoe-implementeer-je-het-spaanse-sii-systeem/