Scroll to top

Tax in Control

Tax Interim

Risicomanagement heeft een hoge prioriteit bij belastingafdelingen van bedrijven. De afgelopen jaren hebben onze specialisten diverse (multi-)nationale ondernemingen op een praktische en projectmatige wijze geholpen met vraagstukken en oplossingen rondom Tax in Control.

We helpen je met projectmatige ondersteuning door onze ervaren specialisten. Daarbij maken wij gebruik van een bewezen aanpak en het door ons ontwikkelde Tax in Control Framework. Ook krijg je toegang tot al onze Tax in Control documentatie.

Best practice aanpak en toolkit

Onze ervaringen rondom Tax in Control hebben we omgezet in een ‘best practice’ set van controle- en risico rapportage instrumenten. Op basis van deze ‘toolkit’ hebben we een Tax in Control Framework ontwikkeld, die op praktische wijze aansluit bij de behoeften van ondernemingen. Binnen dit raamwerk kunnen al bestaande procedures eenvoudig worden ingepast.

Het Tax in Control raamwerk bestaat uit de volgende zes bouwstenen:

1. Scopebepaling

De reikwijdte van het Tax in Control Framework (TCF) wordt bepaald. We kijken naar landen, entiteiten, belastingmiddelen en processen (scope). Hierbij wordt o.a. gebruikt gemaakt van gestandaardiseerde vragenlijsten.

2. Risicoanalyse

Algemene risico’s, bijvoorbeeld rondom processen en reputatie, en belastingtechnische risico’s worden door ons getoetst. Dit doen we met gespecialiseerde ‘risico & controle matrixen’ per belastingmiddel, gebaseerd op de ontwerpen van meer dan 50 verschillende ondernemingen.‘

3. Procedures

Per belastingmiddel of proces stellen we procedures gebaseerd op standaardmodellen op. Ook worden rollen en verantwoordelijkheden bepaald op basis van een verantwoordelijkheden-matrix (RACI model).

4. Controlemiddelen

Afhankelijk van de risicoanalyse worden controlemiddelen, bijvoorbeeld instructies of harde controls zoals een BTW-rondrekening, opgesteld. Onze specialisten beschikken over een uitgebreide selectie van voorbeeldcontrolemiddelen.

5. Monitoring

Per belastingmiddel/proces worden een beperkt aantal key controls geselecteerd. Op basis hiervan wordt jaarlijks getoetst of het TCF effectief werkt of onderhoud nodig heeft (‘risk control cycle’).

6. Rapportage

De bevindingen worden vastgelegd in een risico-register en/of tax riskmanagement report. Hierbij gebruiken we door The Resource ontwikkelde templates. 

Wil je sparren over Tax in Control en dit effectief neerzetten binnen jouw organisatie? Neem contact met ons op.

Gerard Plomp

+31 (0)6 2395 2622

Stuur een mail