Scroll to top

Wat betekent 2018 voor jou als tax accountant?

Patrick van Gerven en Frank Imming

In Nederland, Europa en de VS zijn op de valreep van het jaar nog fiscale wetswijzigingen doorgevoerd. Maar ook de wijzigingen op accountancyvlak, zoals IFRS, zijn van belang voor de jaarrekening. Heb jij de impact al in kaart gebracht? Welke wijzigingen moet je verwerken in de jaarstukken?

IFRS-wijzigingen

Maar er speelt meer. Voor veel bedrijven in Nederland zijn ook een aantal IFRS-wijzigingen van kracht geworden. Voor de meeste bedrijven is IFRS 9 Financial instruments en IFRS 15 Revenue recognition per 1 januari 2018 van toepassing. Daarnaast is er het nodige voorbereidend werk gaande voor IFRS 16 Leases en IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments; voor de meeste bedrijven worden deze per 1 januari 2019 effectief.

Wat zijn de gevolgen van de IFRS-wijzigingen?

De standaarden IFRS 9, IFRS 15 en IFRS 16 hebben op het eerste gezicht geen directe relatie met belastingen. Toch is bij al deze wijzigingen de belastingpositie uitermate relevant. Als bij de Nederlandse aangifte IFRS wordt gevolgd, verandert het resultaat en dus ook het bedrag dat aan belasting moet worden betaald. Maar zelfs als je IFRS niet volgt voor de fiscale balans, veranderen allerlei commerciële balansposities. Hierdoor kunnen gewijzigde tijdelijke verschillen ontstaan. Hierover dienen nieuwe latenties te worden berekend en geboekt. Dit vraagt tevens om een toelichting in de jaarrekening.

IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments geeft meer toelichting over hoe om te gaan met onzekere belastingposities, met als doel meer transparantie en vergelijkbaarheid tussen multinationals. IFRIC 23 is van toepassing vanaf 1 januari 2019. Hierop komen we nog een keer uitgebreider terug.

Twee werelden in beweging

Een tax accountant heeft dus niet alleen de taak om de wetswijzigingen in de fiscale wereld in de gaten te houden, maar tevens de wijzigingen in de accounting wereld. Geen van beide werelden staat stil. Weet jij al welke effecten van de recente wijzigingen moeten worden opgenomen in de jaarstukken? Succes de komende weken!

Wat zijn de gevolgen van deze fiscale wetswijzigingen?

Deze wetten gaan weliswaar vaak over toekomstige jaren, toch mogen we allemaal al aan de slag met het beoordelen en doorrekenen van de impact van de wijzigingen. Als tax accountant weten we dat we de boekhouding nu al moeten aanpassen. Met name de wijziging in de US heeft tot veel consternatie geleid. Het winstbelastingtarief gaat significant naar beneden en we zien al diverse ‘winstwaarschuwingen’ als gevolg van het afboeken van bestaande latente belastingvorderingen. Ook de verlaging van het belastingtarief in België en Frankrijk is voor ons als tax accountant ‘bewerkelijk’ te noemen. Beide landen kiezen ervoor om in stapjes naar een lager tarief te gaan. Dit vraagt inzicht in het verloop van de tijdelijke verschillen en ook een inschatting van het gebruik van fiscale verliezen over de komende jaren om tot een juiste waardering van de latente belastingpositie te komen.

De aangekondigde verlaging van het Nederlandse vennootschapsbelastingtarief voor jaren na 2018 is nog niet meegenomen in het Belastingplan. Wel is het effectieve tarief voor de innovatiebox van 5% naar 7% gegaan, dus mocht je latente belastingposities hebben met betrekking tot tijdelijke verschillen op innovatiebox-posities, dan mag je aan de slag voor je jaarrekening.

Ook voor de toelichting op de tax expense en de effectieve belastingdruk is het van belang dat het bedrag van de aanpassing als gevolg van de wetswijziging goed wordt berekend. En soms moet je zelfs een uitsplitsing van de aanpassing tussen statement of profit or loss en other comprehensive income verwerken. Inzicht in het ontstaan van de onderliggende tijdelijke verschillen gedurende de afgelopen jaren is dan noodzakelijk.