Scroll to top

Pap, wat doe je nou eigenlijk?

Een blog van Rolf Kloen

Laatst had mijn dochter op school een project over beroepen. De onvermijdelijke vraag kwam op wat het beroep van de ouders van alle leerlingen was. “Mijn moeder werkt in haar eigen winkel,” had mijn dochter gezegd. Op de vraag wat haar vader deed, kon zij geen zinnig antwoord geven. Probeer zelf maar eens aan een buurman uit te leggen wat tax reporting is.

Menigeen zal u meewarig aankijken. Ook bij het avondeten is het soms moeilijk je hart te luchten over de gebeurtenissen van die dag. Hoe leg je makkelijk uit wat je bedoelt met: “Die-Tie-El”, “Vie-Ee” of “Joe-Tie-Pie”? Reden genoeg om een poging te doen om uit te leggen waarom tax reporting (misschien) wel het allermooiste vakgebied is dat er bestaat.

1.      Snijvlak van fiscaliteit en accountancy

Zo’n tien tot vijftien jaar geleden begon tax reporting (toen nog vaak tax accounting) ook in Europa aan belangrijkheid te winnen. Een veelgestelde vraag was toen: is tax accounting nu meer accountancy of meer tax? Het antwoord werd met name bepaald door iemands achtergrond: finance mensen vonden het accountancy met een fiscaal sausje, fiscalisten dachten aan belastingberekeningen gegoten in een IFRS-mal.

De ware tax reporting specialist zal beamen dat het DNA van accountancy en fiscaliteit ongeveer in balans is. Simpel gesteld: zonder gedegen fiscale kennis kun je geen belastingberekening maken, zonder kennis van boekhouden kun je de uitkomst van de belastingberekening niet boeken.

2.      Verleden, heden en toekomst

Het unieke van de belastingberekening is dat deze wordt beïnvloed door alle andere posten in de jaarrekening. Alle posten moeten – in principe – beoordeeld worden op hun fiscale gevolgen. Om dit goed te kunnen doen, zul je je moeten verdiepen in het doen en laten van de onderneming. Dit is ook het geval bij het opstellen van de jaarlijkse aangifte.

Maar wat tax reporting nog breder maakt, is dat we niet alleen naar het heden kijken. Ook de geschiedenis en de toekomst kunnen een rol spelen bij alle overwegingen. De fiscale geschiedenis speelt een rol bij het beoordelen van fiscale risico’s en het boeken van een voorziening van die risico’s. Bij het bepalen van de waardering van de actieve latenties moet je zowel naar het verleden – welke verliezen zijn er? – als naar de toekomst kijken; welke winstverwachting is er?

3.      Jager – verzamelaar

Data is het voedsel van de tax reporting. Als tax reporting specialist ben je constant op jacht naar informatie. Die informatie komt in vele verschillende formaten op je af. Je bent dan ook constant op zoek naar een goede manier om die informatie te structureren, zodat je de informatie goed kan opslaan en verwerken. De verzamelde informatie heeft niet alleen waarde voor de belastingpositie in de jaarrekening, maar ook voor delen van fiscale functie. Tax reporting heeft daarom vaak een voortrekkersrol bij de automatisering en meer procesmatig werken op fiscale afdelingen.

Bij het verzamelen van die informatie kom je in aanraking met zoveel verschillende mensen binnen en buiten de organisatie, zowel binnenlands als buitenlands. Dat betekent telkens proberen uit te leggen welke informatie je nodig hebt en waarom. Telkens proberen de ander te begrijpen en vanuit dat perspectief te beoordelen hoe dat de totale belastingpositie beïnvloed.

Leuker dan mijn dochter denkt

Achter het zinnetje “Als tax reporting specialist houd ik mij bezig met de verwerking van belastingen in de jaarrekeningen van bedrijven” schuilt een veelzijdig vakgebied. Het is veel breder dan wat het op het eerste oog lijkt te zijn. En een stuk leuker dan mijn dochter denkt.