Scroll to top

'Dashing through the mud'

Peter van Tiggele & Roelf Kloen

Van oudsher was het dashboard de plank aan de voorkant van een koets tegen het opspatten van de modder van de paardenhoeven die de koets trokken. Bij de ontwikkeling van paardenkoets naar auto bleef dat spatbord bestaan, maar kreeg het de functie van instrumentenpaneel. Op dit dashboard kwamen naar gelang steeds meer metertjes die de bestuurder het broodnodige inzicht gaven voor een goede rit.

Tegenwoordig is het begrip dashboard niet meer alleen voorbehouden aan auto’s. IT-afdelingen maken al langere tijd gebruik van dashboards om kritieke systemen snel te kunnen monitoren. De Nederlandse overheid heeft in 2020 een Corona-dashboard geïntroduceerd, zodat ook burgers zelf toegang hebben tot de kerncijfers van de Covid-pandemie, zonder dat zij daarvoor in specialistische RIVM-rapporten hoeven te graven.

Achter dergelijke dashboards huist een schat aan gedetailleerde data. De elementen op het dashboard maken de belangrijkste informatie die in de data verscholen ligt op een begrijpelijke manier zichtbaar.


Een berg aan data

Vele ondernemingen hebben de laatste jaren een tax provisioning tool geïntegreerd in hun rapportageproces om eenvoudig belastingposities te kunnen rapporteren. Hierdoor wordt de fiscale data op een gestructureerde manier bij elkaar gebracht. Voor de tax accountant blijft meer tijd over voor het inhoudelijk controleren en goed analyseren van die data. Dat leidt tot snellere en kwalitatief betere afsluitingen in drukke periodes.

Tijdens de afsluitingen verzamel je een schat aan gegevens. Deze zijn ook erg nuttig voor tax management en tax planning doeleinden. In veel gevallen zijn deze gegevens door de tax provisioning tools vooral gestructureerd met het oog op die afsluiting. Probleem daarbij is dat eigenlijk alleen tax accountants daarmee echt goed uit de voeten kunnen.

BI-curious

Als je toegang wilt tot andersoortige informatie uit dit systeem en eventueel gecombineerd met andere systemen, bijv. verliesoverzichten, historische trends of wat-als-analyses, dan vergt dit behoorlijk wat data-analytische toverkunsten van de tax accountant. Een Business Intelligence (BI) tool biedt uitkomst in dat soort gevallen. Een BI tool kan informatie uit meerdere systemen koppelen. Dat geeft een mogelijkheid tot complexere analyses en maakt rapporten opstellen eenvoudiger.

Deze analyses en rapporten zijn vaak nog wel zo specialistisch dat ze ‘for tax only’ zijn. Wij zien dat er vanuit de verschillende finance afdelingen (gelukkig) steeds meer behoefte is aan inzicht in de fiscale positie. Die fiscale positie tart helaas alle wetten van het gezonde verstand van finance professionals. Evenmin zijn zij in de meeste gevallen op zoek naar de ‘nitty gritty’ details. In dergelijke gevallen is een tax dashboard een goede mogelijkheid om tax cijfers snel, begrijpelijk en op hoofdlijnen weer te geven.

Een bos door de bomen

Er zijn haast oneindig veel mogelijkheden op een tax dashboard. Een veelvoud aan cijfers die je kunt presenteren (bijv. ETR, cash tax, TP ratio’s) in een veelvoud van dimensies (vergelijking met tijd, entiteit of andere grootheid) die je in een veelheid van presentatiemogelijkheden (bijv. grafiek, wereldkaart of tabel) kan laten zien. Een tax dashboard ontwerpen is lastige keuzes maken.

De keuzes die je maakt zijn

  1. afhankelijk van de wensen van de gebruikers: waar financial control geïnteresseerd is in ETR, kijkt treasury naar cash tax.
  2. beperkt tot de beschikbare data: als het aantal FTE niet in het systeem staat, kan je daarmee geen ratio’s presenteren.
  3. continu onderhevig aan heroverweging: de fiscale positie verandert, de mogelijkheden veranderen en de wensen vanuit de gebruikers veranderen. Een tax dashboard is geen statisch instrument.

Show and tell

Zoals het corona-dashboard in vogelvlucht een overzicht geeft van de stand van de bestrijding van de pandemie, zo kan een goed ontworpen dashboard een fantastische kapstok zijn om een presentatie van de tax cijfers aan op te hangen. Aan de hand van de high-level informatie kan je aan het finance publiek in vogelvlucht de tax positie laten zien. Een mooie feature van veel dashboarding tools is dat je kan doorklikken naar een dieper detailniveau. Als je tijdens de presentatie wil inzoomen op bepaalde aspecten of vragen direct wil beantwoorden, dan kun je ‘downdrillen’ naar meer gedetailleerde informatie.

Een volgende stap

Het uitbreiden van de tax provisioning tool met BI en een dashboard is een goede volgende stap om de verzamelde tax data voor jou te laten werken in plaats van andersom. De professionals van The Resource en Taxvibes hebben in de afgelopen jaren veel verschillende dashboards gezien. Wij kunnen je helpen om je – door alle bomen heen – toch het dashboard-bos te laten zien. Welke tools zijn er? Welke design is handig voor jouw organisatie?

Meer weten?

Heb je interesse om eens te sparren over de mogelijkheden, neem dan gerust eens vrijblijvend contact met ons op https://theresource.nl/get-in-touch/.