Scroll to top

5 tips voor een geslaagde Return-to-Accrual

Roelf Kloen

De Return-to-Accrual (RTA), ook wel bekend als True-up of Return-to-Provision, is de lakmoesproef van de juistheid van de jaareindecijfers. 

Het is dan ook een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse tax reporting cyclus. Hoe zorg je voor een geslaagde RTA? Roelf Kloen deelt 5 tips uit de praktijk.

In deze vakantieperiode ben ik alweer vooruit aan het kijken naar de afsluiting van het 3ekwartaal: planning in orde maken, mensen mobiliseren, tax packs uitsturen, rapporten klaarzetten en informatie verzamelen. Eén van de belangrijkste inventarisaties die ik maak in de aanloop naar kwartaaleinde is of landen hun aangifte hebben ingediend. Als dat het geval is, dan weet ik dat in het Q3 tax pack de return-to-accrual (‘RTA’) moet terugkomen.

Return-to-accrual

Met de RTA, die ook wel True-up of Return-to-Provision wordt genoemd, wordt het verschil tussen de ingediende aangifte over het afgelopen jaar en de positie die op jaareinde stond gelijkgetrokken. De RTA is daarmee een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse tax reporting cyclus. Het is de lakmoesproef van de juistheid van de cijfers bij het jaareinde. Grote verschillen kunnen betekenen dat er tijdens het jaareindeproces inschattingsfouten zijn gemaakt en dat kan bij een audit tot lastige vragen leiden.

Daarom hieronder vijf tips voor een geslaagde RTA:

1. Volledigheid

De RTA heeft niet alleen impact op de te betalen belasting. In veel gevallen zal het totale effect van de RTA worden geëffend door het effect van de latenties. Zorg dus voor een volledige berekening inclusief tijdelijke verschillen, verliezen en andere posities.

2. Tools

In de praktijk zie ik een aantal organisaties voor de RTA een volledig tax pack gebruiken, anderen volstaan met een hernieuwde aansluiting tussen commercieel en fiscaal. Als uw huidige tax pack of software daarvoor geen ruimte biedt, dan verdient het aanbeveling om dit format zo dicht mogelijk bij de huidige resultaataansluiting te houden. Dit helpt om een goede vergelijking te kunnen maken.

3. Vastlegging

Omdat de cijfers van jaareinde veelal uit schattingen bestaan, zijn kleine verschillen met de aangifte onvermijdelijk. Zorg naast de cijfermatige aansluiting ook voor een analyse van de materiële verschillen. Zo kan er in de tussenliggende periode een nieuw inzicht verkregen zijn of nieuwe informatie boven tafel gekomen zijn. Vergeet daarbij niet om vast te leggen waarom dat inzicht of die informatie op jaareinde nog niet beschikbaar waren. Te gemakkelijk teruggrijpen op deze redenen, zonder goed onderbouwde argumenten, kan uw auditor ertoe bewegen uw processen nog eens onder de loep te nemen.

4. Timing

Qua timing moet u bedenken dat de meeste aangiften in het tijdsbestek van het 2e en 3ekwartaal worden ingediend. Het is mogelijk om het totale RTA-proces voor de hele onderneming in één keer uit te voeren, bijvoorbeeld in het 3e kwartaal. Hou daarbij wel rekening met het effect van materiële aangiften die in andere kwartalen worden ingediend.

5. Proces

De RTA is een jaarlijks terugkerend item. Zorg voor een deugdelijk proces waarin de taken, verantwoordelijkheden en timing duidelijk zijn beschreven. Degene die – vanuit de onderneming – het dichtst bij het aangifteproces staat, is waarschijnlijk het meest geschikt om de eerste analyses te maken, eventueel met behulp van de opsteller van de aangifte. Maar wees wel alert, sommige aangiftemakers hebben de neiging alleen naar current tax te kijken.

Ik hoop dat u naar aanleiding van deze tips weer eens met een frisse blik naar dit deel van het tax reporting proces gaat kijken. Voor nu alvast fijne vakantieperiode en veel succes bij de voorbereiding op en de uitvoering van Q3!