Scroll to top
© The Resource
Share

VNO-NCW

Beleidssecretaris Fiscale Zaken (BTW) | Den Haag

Functie

De beleidsteams bij VNO-NCW en MKB-Nederland werken in opdracht van beide verenigingen. In het team Economie, Ondernemerschap & Internationaal (E,O&I) is een positie van Beleidssecretaris Fiscale Zaken vrijgekomen. Je rapporteert aan de Teammanager E,O&I en werkt nauw samen met twee andere fiscalisten waarbij ieder een eigen fiscaal aandachtsgebied heeft, en waarbij jouw aandachtsgebied de BTW is.

 

De Europese BTW regels moeten op tal van onderdelen (verder) gemoderniseerd worden, ook om gelijke tred te houden met veranderingen in de economie, zoals de toenemende digitalisering. Zowel voor internationaal opererende ondernemers als voor ondernemers die uitsluitend in Nederland actief zijn is invloed op de totstandkoming van nieuwe BTW regels van groot belang. Belastingen van gemeenten en waterschappen kunnen zwaar op ondernemers drukken, zeker bij een “stapeling” van deze belastingen. Ook vertegenwoordig je VNO-NCW en MKB-Nederland in een klankbordgroep van de Waarderingskamer, de toezichthouder op de gemeenten voor de waardebepaling van onroerende zaken.

  • Voor die belangenbehartiging neem je het initiatief standpunten te formuleren die op draagvlak bij de leden van VNO-NCW en MKB-Nederland kunnen rekenen en waarmee je doelgericht aan de slag gaat;
  • Het tegengaan van een onevenredige heffing bij ondernemers is bij deze belastingen een kerndoel. Je ontwikkelt daarvoor voorstellen;
  • En je biedt ondersteuning aan de regionale verenigingen van onze organisaties.

 

Je gesprekspartners bevinden zich in verschillende kringen (leden, ambtenaren, politici, regionale verenigingen, andere belangenorganisaties, Europese koepelorganisaties etc.). Bij de werkzaamheden is het belangrijk om in een soms hectische omgeving met wisselende tijdsdruk en verschillende belangen je doel voor ogen te blijven houden.

 

Kandidaat

Je hebt een afgeronde academische opleiding fiscale economie of fiscaal recht, minimaal 5 jaar relevante werkervaring met een sterke focus op of affiniteit met BTW. Ervaring op het gebied van belastingen van decentrale overheden is een plus, evenals kennis van besluitvormingsprocessen op nationaal en Europees niveau.

Employer

VNO-NCW behartigt als vereniging de belangen van haar leden. Dat zijn zo’n 185.000 bedrijven die via brancheorganisaties lid zijn. Ook zijn er rechtstreeks aangesloten grote ondernemingen lid. Bedrijven uit alle sectoren van verschillende groottes. Denk aan grote multinationals én de mkb-ondernemers, familiebedrijven en DGA’s, maar ook starters en ZZP’ers. In totaal vertegenwoordigen we daarmee zo’n 90 procent van de private werkgelegenheid in Nederland. Vanuit de Malietoren in Den Haag werkt VNO-NCW samen met MKB-Nederland, de ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf, vanuit één gezamenlijke werkorganisatie.

Politiek

VNO-NCW laat haar stem horen in de landelijke en lokale politiek, het openbaar bestuur en bij andere maatschappelijke organisaties. VNO-NCW is een belangrijke speler in de Sociaal-Economische Raad (SER), het belangrijkste adviesorgaan op sociaal- en economisch gebied van de regering. En in de Stichting van de Arbeid, het gezamenlijk overlegorgaan van werkgeversorganisaties en vakbonden. Ze zijn ook actief in Brussel, want ook Europese wet- en regelgeving raakt Nederlandse bedrijven in grote mate.

Website: https://www.vno-ncw.nl/

Affiniteit met beleidsinhoudelijke behoeften en knelpunten van het bedrijfsleven is belangrijk, evenals een goed gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen. Verder ben je:

  • Proactief, beschik je over een analytisch denkvermogen en een oplossingsgerichte aanpak van zaken;
  • Toegankelijk, gericht op samenwerken, maar durf je ook stelling te nemen;
  • Zowel de Nederlandse als Engelse taal machtig in woord en geschrift.

Apply for this position

Ben je geïnteresseerd in deze boeiende rol op het snijvlak van ondernemerschap en politiek, neem dan contact op met Rogier Ploeger.

Contact:

Rogier Ploeger

+31 (0)6 18841557

rogier.ploeger@theresource.nl

Share this job