Tax Reporting

Een tijdige, volledige en goed gedocumenteerde belastingpositie is essentieel voor uw interne en externe verslaggeving. In een complexe en steeds veranderende financiële omgeving vraagt dat om een grondige analyse. Efficiënt gebruikmaken van de beschikbare data helpt daarbij. Hoe krijgt u grip op uw tax reporting? 

Tax Technology

Het verzamelen van gegevens is een belangrijk onderdeel van Tax Reporting. Als dit grotendeels handmatig plaatsvindt, bestaat er een grotere kans op fouten. Steeds meer organisaties kiezen er dan ook voor om deze processen te automatiseren. Hoe kan tax software helpen om de processen rondom Tax Reporting te verbeteren?

Tax Compliance

Het opstellen van de aangifte vennootschapsbelasting is een tijdrovende klus. Een jaarlijkse terugkerende activiteit, die bovenop de andere werkzaamheden komt. Steeds meer organisaties kiezen er dan ook voor om tijdelijk externe ondersteuning in te zetten. Dat maakt het aangifteproces sneller en makkelijker. Hoe kunt u efficiënt met uw aangifte omgaan?

Country-by-Country Reporting

Is uw organisatie een multinational met een jaaromzet van meer dan EUR 750 miljoen? Dan moet u vanaf dit jaar gaan voldoen aan Country-by-Country reporting. Voor deze multinationals is Country-by-Country reporting verplicht voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016. Hoe richt u deze nieuwe rapportageverplichting goed in?