Interim Professionals
Wij hebben regelmatig interim posities voor bedrijfsfiscalisten, met name in Nederland, maar soms ook in het buitenland. Deze worden niet op de website geplaatst vanwege de vertrouwelijkheid of de snelheid waarmee deze posities (moeten) worden ingevuld. De duur varieert per project en is in ieder geval vaak minimaal 2-3 maanden. Je kunt onder meer denken aan projecten bij grote bedrijven en multinationals, als:

  • Tax Director

  • Tax Manager

  • VAT Manager

  • Tax Accountant

  • Tax Compliance Specialist

  • Transfer Pricing Specialist

  • Tax Control Framework Specialist

  • VAT accountant

  • Wages tax Specialist

  • Douane Specialist

Mocht je geïnteresseerd zijn, neem dan contact met ons op, zodat wij je kunnen informeren wanneer zich interessante mogelijkheden voordoen.